Η PARTNERS PR, από το 1993, πρώτη στο χώρο των Δημοσίων Σχλεσεων επένδυσε στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δημιούργησε το Τμήμα Χορηγίας. Στα επόμενα έτη υπήρξε  σημαντικό έργο στη  Χορηγική Επένδυση σημαντικών Επιχειρήσεων και υλοποιήθηκαν αξιόλογα χορηγικά προγράμματα, για λογαριασμό ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών .
Από τις αρχές τη; δεκαετίας του 2000 καλλιεργήθηκε η εκπόνηση και εφαρμογή χορηγικής πολιτικής, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο στό άπλωμα της ΕΚΕ, ενώ επεκτάθηξκε η επένδυση στην υποστήριξη Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών μη κερδοσκοπικών Οργανισμών.
Η τεχνογνωσία της PARTNERS στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών Fundraising, βοήθησε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Έτσι από το 2001, η PARTNERS PR επέκτεινε το Τμήμα Χορηγίας και δημιούργησε τον Τομέα Fundraising, με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων προσέλκυσης συνεργασιών και ανάπτυξης πόρων για Φορείς και Οργανισμούς, που δημιουργούν και παράγουν έργο, που είναι άξιο για χορηγική επένδυση και συνεργασία
Το 2005 καθιέρωσε το PORTFOLIO, που είναι ένα αξιόλογο μπουκέτο  επιλεγμένων προτάσεων για χορηγική επένδυση. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας έρευνας, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, η οποία εξετάζει και αναλύει προγράμματα από ΜΚΟ, που έχουν πολιτιστικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό προσανατολισμό. Το PORTFOLIO προετοιμάζεται και προωθείται τα τελευταία χρόνια προς τις επιχειρήσεις προσφέροντας την ευκαιρία να αναπτυχθεί η συνεργασία, σύμφωνα ακριβώς με την ανάγκη, τους στόχους, το Κοινό, την γεωγραφική διείσδυση και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης. 
Παράλληλα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος Μαίου, η PARTNERS διακινεί κάθε εβδομάδα την ηλεκτρονική έκδοση της ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ, με παρουσιάσεις χορηγικών προτάσεων, εαρθρογραφία και νημερωτικά θέματα, ειδήσεις από το χώρο της Χορηγίας και χρήσιμες πληροφορίες. Η αποστολή του ewsletter γίνεται σε 1.300 επιλεγμένα κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Η επιλογή από τις χορηγικές προτάσεις της PARTNERS έχει διευκολύνει ιδιαίτερα τον επιχειρηματικό χώρο, που εξοικονομεί χρόνο και χρήμα σε συνεργασίες με ποιοτικό αποτέλεσμα και επίτευξη στόχων.


PARTNERS PUBLIC RELATIONS
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ