Ο αριθμός των Πελατών της PARTNERS PR είναι σημαντικός και καθρεφτίζει ένα αξιόλογο έργο, από το ξεκίνημα της λειτουργίας της.
Η συνεργασία με σημαντικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς είναι πολυετής και σταθερή, ενώ μέρος των Πελατών έχουν επιλέξει την ανάθεση συγκεκριμένων έργων και εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών (crisis issues, lobbying, media training)

PARTNERS PUBLIC RELATIONS
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ