Η PARTNERS Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα. Είναι μία ανεξάρτητη ελληνική εταιρία Δημοσίων Σχέσεων, η οποία παρέχει ολοκληρωμένο συμβουλευτικό έργο με προσανατολισμό στη Στρατηγική Επικοινωνίας και στην Διαμόρφωσης Αντίληψης.Το έργο της PARTNERS PR έχει αναγνωριστεί από την Αγορά και επιλεγμένες εκστρατείες της έχουν βραβευθεί με : 

EFFIE AWARDS 2008

ERMIS SILVER 2007

ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2005

ERMIS SILVER 2005

ERMIS SILVER 2005

Επίσης έχει βραβευθεί, για τη προσφορά των υπηρεσιών της, από το
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  (2004)PARTNERS PUBLIC RELATIONS
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
AΠOΣTOΛH
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
AΡXEΣ
ΣTEΛEXH
ΣYNEΡΓAΣIA
BΡABEIA
EΔΡA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ