Η PARTNERS Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα. Είναι μία ανεξάρτητη ελληνική εταιρία Δημοσίων Σχέσεων, η οποία παρέχει ολοκληρωμένο συμβουλευτικό έργο με προσανατολισμό στη Στρατηγική Επικοινωνίας και στην Διαμόρφωσης Αντίληψης.ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Η διαφάνεια κυριαρχεί στην εφαρμογή των προτάσεων και στην υλοποίηση των δράσεων. Kυρίαρχη στάση επαγγελματικής σχέσης είναι διαφάνεια, είτε στα κόστη, είτε στη λειτουργία, που καλλιεργεί την ανάπτυξη μακρόχρονης συνεργασίας με τους Πελάτες μας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
H έμπνευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου της PARTNERS PR, στηρίζεται στη πρωτοτυπία και στην δημιουργική προσέγγιση των αναγκών των Πελατών μας

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Στο χειρισμό και στο χτίσιμο δεσμών με τους Πελάτες και Συνεργάτες κυρίαρχό στοιχείο είναι ο Σεβασμός στη σχέση και στην ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
Η ειλικρίνεια είναι η βάση στη λειτουργία της PARTNERS PR. Η επένδυση στην αλήθεια χτίζει σχέσεις και δημιουργεί σταθερούς δεσμούς με το έμψυχο περιβάλλον μας

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Η άνεση στο έργο μας έχει ως βάση την εμπιστοσύνη που στηρίζεται από την πρώτη επαφή στις συνεργασίες μας


PARTNERS PUBLIC RELATIONS
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
AΠOΣTOΛH
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
AΡXEΣ
ΣTEΛEXH
ΣYNEΡΓAΣIA
BΡABEIA
EΔΡA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ