Η PARTNERS Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα. Είναι μία ανεξάρτητη ελληνική εταιρία Δημοσίων Σχέσεων, η οποία παρέχει ολοκληρωμένο συμβουλευτικό έργο με προσανατολισμό στη Στρατηγική Επικοινωνίας και στην Διαμόρφωσης Αντίληψης.Η PARTNERS PR στην υπερεικοσαετή λειτουργία της συνδέθηκε με τη ποιοτική παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας στην Ελληνική Αγορά.
Διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη ανάπτυξη και καθιέρωση των Δημοσίων Σχέσεων στην επιχειρηματική αντίληψη, ενώ επενδύει σημαντικά στην εκπαίδευση και εφαρμογή της Στρατηγικής Επικοινωνίας.
Συνετέλεσε σημαντικό έργο στη δημιουργία της Ένωσης Εταιριών Δημοσίων Σχέσεων Ελλάδος, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος.
Μέχρι σήμερα, η PARTNERS, εκπόνησε σειρά από αξιόλογες εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων, ενώ εξυπηρέτησε ικανό αριθμό εθνικών και πολυεθνικών εταιριών.
Η PARTNERS εμπλουτίζει συνεχώς το επίπεδο παροχής του έργου της, με τη σταθερή αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και του τεχνικού εξοπλισμού της.
Με τη πολυετή εμπειρία της έχει δημιουργήσει σημαντική τεχνογνωσία και έχει αξιόλογη εμπειρία στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Χορηγικής Επένδυσης και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, επιτυγχάνοντας μία αρμονική σύνδεση του επιχειρηματικού χώρου με το Πολιτιστικό, Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό περιβάλλον
PARTNERS PUBLIC RELATIONS
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
AΠOΣTOΛH
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
AΡXEΣ
ΣTEΛEXH
ΣYNEΡΓAΣIA
BΡABEIA
EΔΡA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ