Τα Έργα της PARTNERS PR έχουν αναγνωριστεί για την ποιιότητλα τους και τον οιλοκληρωμένο σχεδιασμό, από την βιομηχανία των Δημοσίων Σχέσεων και από την Αγορά.
Σχεδόν στο σύνολο των έργων κυριαρχεί η στρατηγική προσέγγιση και η ανάπτυξη με συγκεκριμένους δείκτες αξιολόγησης και επίτευξης στόχων.
Επιλεγμένα έργα και εκστρατείες της PARTNERS PR έχουν χρησιμοποιηθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως case studies

Concept και διοργάνωση εκστρατείας πρόληψης καρκίνου σε ακριτικά νησιά της χώρας

Ενεργοποίηση και οργάνωση εθελοντικού κινήματος Ιατρών και Φαρμακευτικών Φοέων

Κύκλος ιατρικών εξετάσεων στα νησιά

Συνεργασία με ΓΕΝ και περιοδεία εθελοντών ιατρών στα ακριτικά νησιά

Συνεργασία με Τοπικούς Φορείς και Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΕΡΓΟ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ : FORD
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PUBLIC AFFAIRS
LOBBYING
ΧΟΡΗΓΙΑ
MEDIA RELATIONS
CONSULTING
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος Public Affairs

Χορηγική Διαχείριση συνεργασίας με Τοπικές Αρχές και εθελοντικές ομάδες

Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων στα νησιά, για την πρόληψη

Πλάνο Δημοσιότητας και φιλοξενίας εκπροσώπων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας
SWATCH (AVATON) - TOYOTA (YARIS) - ECOCITY (ECOMOBILITY)
ELOVARIS (MARCUS ROHRER SPIRULINA) - FORD (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΖΩΕΣ)
PRIUS (YΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)
PARTNERS PUBLIC RELATIONS
EΡΓA
XOΡHΓIA
ΠEΛATEΣ
YΠHΡEΣIEΣ
AΡXIKH
ΕΤΑΙΡΙΑ  I  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Ι  ΕΔΡΑ  I  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ